اولین اجلاس مدیران عامل شرکتهای صنایع پتروشیمی ایران - چهارشنبه ۴/۱۱/۱۳۹۱
نظرات و پیشنهادها

 نظرات و پیشنهادها
 * نام :
 * نام خانوادگی :
 محل خدمت :
 * آدرس پست الکترونیکی :
  تلفن تماس :
 * موضوع پیام :
 * متن پیام :