اولین اجلاس مدیران عامل شرکتهای صنایع پتروشیمی ایران - چهارشنبه ۴/۱۱/۱۳۹۱
آرشیو

در این بخش آرشیو مطالب ارائه شده در اجلاس سالهای گذشته، ارائه خواهد گردید.