اولین اجلاس مدیران عامل شرکتهای صنایع پتروشیمی ایران - چهارشنبه ۴/۱۱/۱۳۹۱
شرکت کنندگان

ردیف

عنوان سمت/ نام شرکت

نام خانوادگی
(آقایان/خانم ها)

1 

مدیرعامل محترم شرکت مهرپتروکیمیا

احتیاطی

2 

مدیرعامل محترم شرکت فرآورش بندرامام 

احمدزاده

3 

رئیس کل محترم مرکز اطلاع‏رسانی

احمدیان

4 

مدیرعامل محترم شرکت خوارزمی بندرامام

آزادی

5 

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی گناوه- دشتستان

اصولی

6 

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی جهرم

افراسیابیان

7 

عضو محترم هیئت مدیره شرکت پتروشیمی بوشهر  

افشین

8 

معاون محترم امور اداری و خدمات

آقاهادی

9 

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی کاویان

امیری

10                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی لرستان

امین نژاد

11                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی جم

انصاری نیک

12                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی مروارید

بابایی فروشانی

13                  

عضو محترم هیئت مدیره شرکت فرساشیمی  

بابلی

14                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی زاگرس

بارول

15                  

مشاور محترم مدیرعامل در امور فرهنگی

بروجردی

16                  

مدیر محترم کنترل تولید

بساق زاده

17                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی کارون

بنازاده

18                  

مدیرعامل محترم شرکت سیراف انرژی

بیرمی

19                  

مدیرعامل محترم شرکت کالای پتروشیمی

پورحسن

20                  

مدیرعامل محترم شرکت کیمیای پارس خاورمیانه

پورقناد

21                  

مدیر محترم کنترل تولید شرکت پتروشیمی خلیج فارس

پوری

22                  

عضو محترم هیئت مدیره شرکت پتروشیمی خارک  

پیوندی

23                  

بازرس محترم سازمان بازرسی کل کشور

تاجداری

24                  

مدیرعامل محترم شرکت انرژی سپهر (هلدینگ پتروشیمی) 

تسلطی

25                  

قائم مقام محترم مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندرامام  

تقوی گنجی

26                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی ارومیه

تلاوت

27                  

مدیرعامل محترم شرکت بازرگانی پتروشیمی

تهرانی صفا

28                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی دهدشت

توکلی

29                  

رئیس کل محترم روابط عمومی

جشنی

30                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی هنگام

جمشیدی

31                  

مدیرعامل محترم شرکت شیمیایی لاوان

جهان دفاعی

32                  

مدیرعامل محترم شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

جوکار

33                  

مشاور محترم معاون وزیر و رئیس دفتر مدیرعامل

چگنی

34                  

مدیر عامل محترم صندوق بازنشستگی نفت

حاجی صادق

35                  

مدیر محترم توسعه منابع انسانی

حراف

36                  

مدیرعامل محترم شرکت ره آوران فنون پتروشیمی

حسین زاده

37                  

مدیرعامل محترم شرکت صنعتی نویدزرشیمی

حمیدی

38                  

مدیرعامل محترم شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

حنیف

39                  

مدیر محترم طرحها

حیدرنیا

40                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی بیستون

حیدری

41                  

مشاور محترم پروژه آینده نگاری صنعت پتروشیمی

حیدری 

42                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی کردستان

خالدزاده

43                  

عضو محترم هیئت مدیره شرکت پتروشیمی جم  

خالق

44                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی غدیر 

خلفوندی

45                  

عضو محترم هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی  

دادپو

46                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی هگمتانه

دارقیاسی

47                  

عضو محترم هیئت مدیره شرکت انرژی سپهر  

دانیالی

48                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان

داوودی

49                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی رازی

دشتی

50                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروفرهنگ

دولت زاده

51                  

مدیرعامل محترم گروه صنعتی انتخاب

دیانی

52                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی هرمز

دیلم صالحی

53                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی خوزستان

ذوالفقاری

54                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی باختر

ربانی

55                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی اراک

رحمانی

56                  

رئیس کل محترم امور مجامع و سهام

رحیمیان سرای

57                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی نوری

رستمی

58                  

معاون محترم مدیر طرح ها

زارعی

59                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی بروجن

زارعی فر

60                  

مدیرعامل محترم شرکت شیمیایی صدف عسلویه

زمانسرایی

61                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی پردیس

زمانی

62                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی فارابی

زنگنه نژاد

63                  

رئیس محترم دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی

زیار


64                  

سرپرست محترم امور برنامه ریزی تلفیقی

زیلایی

65                  

مدیریت توسعه (مدیر مهندسی)

ساکی

66                  

مدیرعامل محترم شرکت اسپک

سبحانی

67                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)

سبزکار

68                  

حراست

سجادی

69                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی اردبیل

سروی

70                  

بازرس محترم سازمان بازرسی کل کشور

سلیمانی

71                  

مدیرعامل محترم شرکت ارگ شیمی پارسا

سنگلجی

72                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی ونیران آپادانا

سید ارونقی

73                  

عضو محترم هیئت‏مدیره و مشاور مالی و بازرگانی مدیرعامل

شاددل

74                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی خارک

شاهین

75                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی مبین

شریف زاده

76                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی مارون

شریف موسوی

77                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی دنا

شریفی حسینی

78                  

مدیرعامل محترم شرکت دی پلیمر آرین

شفیعی منفرد

79                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی آرمان متانول

شکوهی

80                  

مدیرعامل محترم شرکت شیمی بافت

شمس

81                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی فجر  

شهریاری

82                  

مدیرعامل محترم شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

شهریاری

83                  

معاون محترم مدیر توسعه منابع انسانی در امور سازمانی

شهیدی نیا

84                  

مدیرعامل محترم پتروشیمی فیلیپین

صاحب نسق

85                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی کازرون

صاحبی

86                  

مدیرعامل محترم شرکت توسعه صنعت لاوان

صادقیان

87                  

مدیرعامل محترم شرکت پلیمر کرمانشاه

صباغ

88                  

معاون محترم مدیر برنامه ریزی و توسعه

صحاف زاده

89                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی آبادان

صدیقی زاده

90                  

کارشناس ارشد محترم سیستم عامل

صمدیار

91                  

رئیس محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانیان

صمیمی

92                  

مدیرعامل محترم شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد

ضیایی نژاد

93                  

معاون محترم برنامه ریزی و تجهیز منابع انسانی

طالبی

94                  

مدیرعامل محترم شرکت حمل و نقل پتروشیمی

طباطبایی

95                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروفناوری پلیمرافق

طلایی

96                  

مجری محترم طرح خط لوله اتان/ اتیلن مرکز

طهماسبی

97                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی بندرامام

ظریف کارفرد

98                  

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی ابن سینای همدان

عباس نژاد

99                  

مدیرعامل محترم شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (هلدینگ) – {جایگزین کریمایی}

عزیزی

100               

معاون محترم امور سیستم های اطلاعات مدیریت و کامپیوتر

علم بیگی

101               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی اهتمام جم

علوی

102               

سرپرست محترم امور تحقیقات بازار

علوی

103               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی اصفهان

علیایی

104               

رئیس محترم هیئت مدیره شرکت پلی نار

علیزاده حیدری

105               

سر بازرس محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه

عنایتی

106               

کارشناس محترم دفتر  اموربرنامه ريزي تلفيقي

غلامرضایی

107               

رئیس کل محترم حراست

غلامی

108               

عضو محترم هیئت مدیره شرکت پتروشیمی جم  

فرخی

109               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی پلی نار

فلاح

110               

مدیر محترم طرح آمونیاک و اوره پتروشیمی شهدای مرودشت

فهام

111               

مشاوره آینده نگاری  

قائمی

112               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی بین الملل

قدیمی

113               

عضو محترم هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی  

قربانی

114               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی شیراز

کاظمی

115               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی فن آوران

کاوان

116               

عضو محترم هیئت مدیره شرکت پتروشیمی بندرامام  

کردزنگنه

117               

مشاور محترم معاون وزیر و رئیس کل امور بازرسی و رسیدگی به شکایات           

کرمانی

118               

رئیس محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی  

کریمی فیروزجایی

119               

کارشناس ارشد محترم واحد تلفیق و ارزیابی برنامه های منابع و طرحها

کریمیان

120               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی سبلان

کشوری

121               

معاونت محترم پرسنلی حراست

گودرزی

122               

معاون محترم مدیر مالی

لطفی

123               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مبارکی

124               

عضو محترم هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر 

مجیب

125               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی فسا

محمودی

126               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی گچساران

محمودی

127               

مدیرعامل محترم شرکت مدیریت توسعه پتروشیمی

محمودیان

128               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی زنجان

مرید شوشتری

129               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی بوشهر

مستجاب الدعوه

130               

مدیرعامل محترم شرکت رامپکو

مسروری

131               

مشاور محترم مدیر برنامه ریزی و توسعه  

مسعودی

132               

عضو محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانیان

معصومیان

133               

مدیرعامل محترم شرکت پلی پروپیلن جم

مغازه ای

134               

مدیر محترم کانون تفکر

مفخمی

135               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی تبریز

ممقانی

136               

رئیس محترم حراست

مناف زاده

137               

عضو محترم هیئت مدیره شرکت پتروفرهنگ  

منزوی

138               

دبیر محترم انجمن صنفی کارفرمایی شرکت پتروشیمی

مهدوی

139               

رئیس محترم واحد تلفیق و ارزیابی برنامه های منابع و طرحها

مهرایی صدق

140               

مدیرعامل محترم شرکت شیمی تکس آریا

موزرمی

141               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی اروند

موسوی

142               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی کرمانشاه

میراحمدی

143               

مشاور محترم پروژه آینده نگاری صنعت پتروشیمی

ناظمی

144               

مدیرعامل محترم شرکت بسپاران بندرامام 

نشان زاده

145               

رئیس کل محترم امور بین الملل

نظری مهر

146               

مدیر محترم مالی

نعیمی

147               

گروه صنعتی انتخاب

نواب

148               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی میاندوآب

نیازی

149               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی خراسان

هاشمی زاده

150               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی داراب

هومهر

151               

مدیرعامل محترم شرکت کیمیا بندرامام

واعظ تهرانی

152               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی پارس

وفا

153               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی امیرکبیر

وفایی

154               

عضو محترم هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی  

یامی

155               

مدیرعامل محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

یزدانی

156               

مدیرعامل محترم شرکت پارس فنل

یزدی زاده

157               

عضو محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)

یوسف پور

158               

معاون محترم مدیر کنترل تولید

یوسف زادگان

159               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی دهلران سپهر

یوسفان

160               

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

یونسی

 

 


 

سایر شرکت کنندگان

 

ردیف

عنوان سمت/ نام شرکت

نام خانوادگی
(آقایان/خانم ها)

161               

پیام پتروشیمی

ارفعیان

162               

دفتر آقای بیات

اکبری

163               

راهبران پتروشیمی

بابامیری

164               

صنایع پایین دستی پتروشیمی

عجمی

165               

پتروشیمی تندگویان

قربانی

166               

گروه IPF

کمالی نژاد

167               

روابط عمومی

مقاره

168               

پیام پتروشیمی

مقدریان

169               

پتروشیمی شهید تندگویان

نیک خصال

شرکت‏کنندگان از انجمن پلاستیک

170               

تیموری

171               

جمالیان

172               

رسولی نژاد

173               

شیبانی

174               

صبوری

175               

صحاف امین

176               

صفایی

177               

ظهیری

178               

قصری

179               

متوسلیان

180               

میرحیدری