اولین اجلاس مدیران عامل شرکتهای صنایع پتروشیمی ایران - چهارشنبه ۴/۱۱/۱۳۹۱
برنامه اجلاس

صبح:

 

ساعت

برنامه

8:45

8:55

9:00

9:10

9:40

10:00

10:15

-          تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید/ سرود جمهوری اسلامی ایران/ سرود پتروشیمی 

-          مقدمه و اعلام برنامه (توسط مجری)

-          جناب آقای مهندس بیات/ معاون محترم وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل(خیرمقدم)

-          جناب آقای مهندس اولادی/ مدیر محترم برنامه ریزی و توسعه (بررسی عوامل موثر بر صنعت پتروشیمی)

-          جناب آقای مهندس بساق زاده/ مدیر محترم کنترل تولید (بررسی عوامل تأثیر گذار در عملکرد تولید مجتمع ها و تأخیر در راه اندازی طرح های پتروشیمی )

-          جناب آقای دکتر مهدوی/ دبیر محترم انجمن صنفی کارفرمایی شرکت پتروشیمی

-          جناب آقای رحیمیان سرای/ رئیس کل محترم امور مجامع و سهام – (عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی)

10:30

-          استراحت و پذیرایی

11:00

 

11:20

11:40

 

11:55

-          جناب آقای مهندس حیدرنیا/ مدیر محترم طرح ها- (بررسی تحلیلی چالش طرحها و ارائه راهکارهای عملیاتی با رویکرد تحول و سرعت بخشی در روند اجرا)  

-          جناب آقای مهندس ربانی/ مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی باختر – (پتروشیمی کاویان )

-          جناب آقای مهندس جوکار/ مدیرعامل محترم شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی-(شرکت پژوهش و فناوری بازوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ایفای وظایف حاکمیتی )  

-          جناب آقای مهندس زیار/ رئیس محترم دفتر توسعه صنایع تکمیلی (نحوه فروش محصولات در بازار داخل و خارج و تصمیمات کمیته تخصصی محصولات پتروشیمی)

12:10

-          اقامه نماز و صرف نهار

 

 

بعد از ظهر:

ساعت

برنامه

13:30

 

13:45

14:00

14:10

-          جناب آقای مهندس مرید شوشتری/ مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی زنجان- (ضرورت تأسیس بانک انرژی یا نفت با ساختار پشتیبانی از پروژه های بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی )

-          جناب آقای مهندس طباطبایی/مدیرعامل محترم شرکت حمل و نقل پتروشیمی(دورنمای مهندسی لجستیک درصنعت پتروشیمی )

-          جناب آقای علم بیگی/ معاون محترم امور سیستم‏های اطلاعات مدیریت وکامپیوتر  (پروژه هوشمندی کسب و کار BI)

-          جناب آقای دکتر شاددل/ مشاور محترم مالی مدیرعامل- (تأمین منابع مالی طرحها)

14:30

-          استراحت و پذیرایی

15:00

15:30

15:40

16:00

-          جناب آقای مهندس قاسمی/ مقام محترم وزارت نفت

-           جناب آقای دکتر ناظمی ( جهاد دانشگاهی)-  (پروژه آینده‏نگاری در صنعت پتروشیمی  )

-          دریافت پیشنهادات و جلسه پرسش و پاسخ

-          جناب آقای مهندس بیات/ معاون محترم وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل (جمع بندی)